წიგნების კატეგორიები

Facebook

 

წიგნები :: სახელმძღვანელოები და სასწავლო მასალები

 • სათაური :    ბიოლოგია საატესტატო გამოცდებისთვის
  ავტორები :    ლამარა ბურდილაძე დოდო ბარამიძე ქეთევან მაღრაძე ნანა სიხარულიძე მარინე ბაგალიშვილი
  ISBN :   
  გვერდები :    105
  ფასი :    6 GEL
  ანოტაცია :   
  წინამდებარე ტესტების კრებული შედგენილია მათთვის, ვინც გამოსაშვებ გამოცდას ბიოლოგიაში 2013 წლის შემოდგომაზე
  სრულად
 • სათაური :    ბუნება 1-4
  ავტორები :    ქეთევან მაღრაძე ლელა მეტრეველი ქეთევან ტატიშვილი ნინო ქემოკლიძე
  ISBN :   
  გვერდები :    0
  ფასი :    0 GEL
  ანოტაცია :   
  ბუნების სახელმძღვანელოთა სერია, რომელიც განკუთვნილია I-IV კლასებისათვის, აგებულია საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს მიერ შექმნილი და დამტკიცებული საბუნებისმეტყველო მეცნიერებების წლიური პროგრამების შესაბამისად. სახელმძღვანელოთა ძლიერი მხარეა შესასწავლი საკითხების ამომწურავად და ამავე დროს მარტივი ენით გადმოცემა, ტექსტების კავშირი ყოველდღიურობასთან, ილუსტრაციების მიზნობრივი გამოყენება, საკლასო სამუშაოთა და საშინაო დავალებების, აგრეთვე შემაჯამებელი დავალებების მრავალფეროვნება, ოთხივე კლასის სახელმძღვანელოს კონცეპტუალური ერთიანობა, კეთებით სწავლების დომინანტურობა.
  სრულად
 • სათაური :    ბუნება 5-6
  ავტორები :    ლელა მეტრეველი ქეთევან მაღრაძე მარინე ბაგალიშვილი ქეთევან ტატიშვილი ნინო ქემოკლიძე ეკატერინე ბოკუჩავა
  ISBN :   
  გვერდები :    0
  ფასი :    0 GEL
  ანოტაცია :   
  სახელმძღვანელოები აგებულია სწავლა-სწავლების სამფაზიანი მოდელის მიხედვით, პრინციპით “მარტივიდან რთულისაკენ”, გამოირჩევა კითხვებისა და სავარჯიშოების, ასევე თემების შემაჯამებელი სამუშაოების მრავალფეროვნებით. მათი ძლიერი მხარეა თვალსაჩინო საგანთაშორისი კავშირები. ამ სახელმძღვანელოებით სწავლისას მოსწავლეს დასჭირდება მათემატიკის, ისტ-ის, ლიტერატურის, ხელოვნების საკითხების გამოყენება, განუვითარდება კვლევისა და დასკვნების გამოტანის, თანაკლასელებთან თანამშრომლობის უნარები. რაც არანაკლებ მნიშვნელოვანია, სახელმძღვანელო დაწერილია მარტივი, გასაგები ენით, ეს კი მოსწავლეს გაუადვილებს შესასწავლი საკითხების გააზრებას. მოსწავლე ნათლად გააცნობიერებს საბუნებისმეტყველო ცოდნის როლს ადამიანის ცხოვრებასა და საქმიანობაში.
  სრულად
 • სათაური :    ბუნებისმეტყველება 7
  ავტორები :    ლამარა ბურდილაძე ლია თევზაძე მარინე ბაგალიშვილი ქეთევან მაღრაძე ქეთევან ტატიშვილი
  ISBN :   
  გვერდები :    0
  ფასი :    10 GEL
  ანოტაცია :   
  სრულად
 • სათაური :    გეოგრაფია საატესტატო გამოცდებისთვის
  ავტორები :    მაია ბლიაძე გია ჭანტურია
  ISBN :   
  გვერდები :    204
  ფასი :    8 GEL
  ანოტაცია :   
  თქვენ წინაშეა საქართველოსა და მსოფლიოს გეოგრაფიის საატესტატო საგამოცდო საკითხების კრებული, რომლის თემატიკა შეესაბამება
  სრულად
 • სათაური :    დედაენა I
  ავტორები :    ნესტან კუპრავა დოდო ნაზირიშვილი მზია ფოფხაძე მაია ხაზიური
  ISBN :   
  გვერდები :    0
  ფასი :    0 GEL
  ანოტაცია :   
  მოსწავლის წიგნი (ორ ნაწილად)+ მასწავლებლის წიგნი+მოსწავლის რვეული სახელმძღვანელოს ერთ-ერთი მთავარი ღირსებაა კითხვის სწავლების უნიკალური მეთოდი, რომელიც “ფერადი მარცვლების” სახელითაა ცნობილი. ამ მეთოდის დახმარებით მოსწავლეები მარტივად და სწორად ახერხებენ მარცვლების სიტყვებად გაერთიანებას და სწრაფად ეუფლებიან კითხვას. სახელმძღვანელოში ტექსტები თემატურად და ჟანრობრივად მრავალფეროვანია და ითვალისწინებს პირველკლასელთა ასაკობრივ თავისებურებებს. წიგნი გაფორმებულია პლასტილინისაგან გამოძერწილი ფიგურების სამგანზომილებიანი ილუსტრაციებით. გაფორმების ეს ორიგინალური ხერხი დადებით ემოციურ ეფექტს ახდენს ბავშვებზე და მათში “მსგავსის შექმნის” სურვილს აღვიძებს. სამუშაო რვეულისთვის შერჩეული მრავალფეროვანი სავარჯიშოები მოსწავლეეებს განუვითარებს წერისა და კითხვის უნარებს, მასწავლებლის წიგნი კი დიდ დახმარებას გაუწევს პედაგოგებს. მასში დაწვრილებით არის განხილული ყოველი გაკვეთილი, მოცემულია ზუსტი ინსტრუქციები თითოეული სავარჯიშოს შესასრულებლად.
  სრულად
 • სათაური :    ინგლისური დ2
  ავტორები :    ინა ბარათაშვილი ეკა გოგილაშვილი
  ISBN :   
  გვერდები :    0
  ფასი :    0 GEL
  ანოტაცია :   
  მასწავლებლის წიგნი, მოსწავლის რვეული CD
  სრულად
 • სათაური :    ისტორია 10
  ავტორები :    ნატა ახმეტელი ნათია ფირცხალავა
  ISBN :   
  გვერდები :    0
  ფასი :    9 GEL
  ანოტაცია :   
  სრულად
 • სათაური :    ისტორია 11
  ავტორები :    გვანცა აბდალაძე ბონდო კუპატაძე ნატა ახმეტელი ნიკოლოზ მურღულია
  ISBN :   
  გვერდები :    0
  ფასი :    10 GEL
  ანოტაცია :   
  სრულად
 • სათაური :    ისტორია 12
  ავტორები :    გვანცა აბდალაძე ბონდო კუპატაძე ნატა ახმეტელი ნიკოლოზ მურღულია
  ISBN :   
  გვერდები :    0
  ფასი :    10 GEL
  ანოტაცია :   
  სრულად